Bidrag og støt Kristian Maersks retssager Vi er oppe på 5730 Kr